יום חמישי, 7 ביולי 2016

ביבי נתניהו באפריקה

 ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא בבוקר שני  לביקור ממלכתי במדינות אפריקה ראשון מסוגו זה עשרות
.לציון 40 שנה למבצע אנטבה
נתניהו יעבור במהלך הביקור, שיימשך ארבעה ימים, בארבע מדינות. הסיור יתחיל באוגנדה, ימשיך לקניה רואנדה, ויסתיים באתיופיה.
שמועות אומרות כי הביקור יעלה כ-28 מילון שקלים ואילו בהודעת הלשכה נכתב כי העלות בפועל היא 12.5
.מיליון שקלים בגלל שחלק גדול מהסכום נדרש בגלל דרישות אבטחה של השב"כ
VideoBar

התוכן הזה עדיין אינו זמין בחיבורים מוצפנים.